Que són les ADF?

Les agrupacions de defensa forestal són associacions formades per
propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit
territorial i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els
incendis forestals.
Les agrupacions de defensa forestal es varen regular a partir de l’any
1986 com a conseqüència del programa “Foc Verd” elaborat pel
Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya. Ara bé, el seu origen cal cercar-lo en els antics grups
d’extinció d’incendis i auxili immediat que es varen començar a
formar a principis dels anys 60 a Catalunya.