Com crear una ADF

Per constituir-se en ADF caldrà que estiguin representats com a mínim el 20 % dels titulars forestals de l’àmbit en qüestió o que la superfície agrupada representi com a mínim el 30 % de la superfície forestal dels municipis que la integrin. Així mateix, serà necessari que en formin part l’ajuntament o els ajuntaments dels termes municipals agrupats.  

Informació sobre constitucions:Registre d’ADF: 
Subdirecció General d’Agents Rurals i Prevenció d’Incendis Forestals 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 
Apartat de correus, 119 
Finca Torreferrussa. Ctra. de Sabadell a Sta.Perpètua de Mogoda, km,4.5 
08130 Santa Perpètua de Mogoda 
Tel. 93 574 00 36 – Fax: 93 574 16 95