Les ADF tenim 36 freqüeències de transmissió, algunes de canals directes i la resta mitjançant repetidors situats en poiscions estratègiques per mirar de cobrir el màxim territori possible.

Els canals directes son 1, 18, 19 i 20.

En aquest mapa podeu veure els canals que donen cobertura a cada comarca.