Les transmissions son una eina molt important per a la feina de les ADF.

Les ADF de Catalunya treballem bàsicament amb dos tipus de xarxa, 80 i 150.
En les freqüències de 80 i trobem dues xarxes, la xarxa 80 ADF i la xarxa Lima (de coordinació)

Es la xarxa de 80, la que esta més implantada arreu del territori, i vistes les seves possibilitats és la que ha d’acabar essent la xarxa principal. Aquesta, consta al mateix temps de dues xarxes, una d’us exclusiu per les ADF, i l’altre destinada a la coordinació.

Els coordinadors i centres de control comarcal, juntament amb els membres del Secretariat, disposen de terminals de la xarxa RESCAT per a les feines de coordinació.

La furgoneta de suport a la coordinació ADF del Secretariat d'ADF la VC500 i el vehicle pickup del tècnic del Secretariat va equiapat amb terminals LH per repartir entre les ADF actuants en cas d'un GIF.

VILPIN

Sirenas 112

  • Perill IF
  • icon Pla Alfa
  • Radar

#adfcat