En data de 30 d'abril s'ha publicat al DOGC, 

l'ORDRE AAM/105/2015, de 21 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de
les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF), i es convoquen els corresponents a 2015

Els ajuts d’aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida pressupostària AG07D/482000100/5510 dels pressupostos del DAAM per a l’any 2015, dotada amb un import màxim de 750.000,00 euros.

El podeu consultar al següent enllaç del DOGC

El termini de presentació es fins el dia 20 de maig

Actuacions subvencionables

A - Costos fixos de manteniment de material

1. Assegurança obligatòria de circulació de vehicles propis de l’ADF.

2. Import ITV dels vehicles propis de l’ADF, en empreses autoritzades.

3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica de vehicle propis de l’ADF.

4. Cànon de freqüències de telecomunicacions autoritzats pel DAAM abans del 2010.

B - Costos variables de manteniment de material

1. Reparacions de material propi de l’ADF

2. Reposició de carregadors i bateries dels equips de transmissions propis de l’ADF.

3. Reposició de discos o pales de desbrossadores i de cadenes de motoserra (màxim dos per motoserra o desbrossadora i any).

4. L’import de refer fitxes tècniques de remolcs cisterna propietat de l’ADF.

C - Adquisició d’equips individuals i altre material fungible

1.- Granotes de treball grogues o en què el groc sigui el color majoritari, de cotó (100%) o ignífuga, amb les lletres ADF serigrafiades a l’esquena.

2.- Botes.

3.- Pantaló de cotó (100%) o ignífug de color verd.

4.- Camisa o samarreta groga de cotó (100%) o ignífuga, amb les lletres ADF serigrafiades a l’esquena.

5.- Casc amb ulleres i protector de clatell, RAL 1023 que compleixi normativa EN 397.

6.- Gorra de cotó (100%) de color groc amb escut ADF.

7.- Guants, fins a un màxim de 10 parells/municipi.

8.- Inhibidor de foc (d’un sol ús i no recarregable).

9.- Extintor (màxim 6 kg.).

Imports màxims subvencionables unitaris


Concepte

Import màxim unitari

Granotes de treball (grogues o amb el groc com a color majoritari, de cotó (100%) o ignífuga, amb les lletres ADF serigrafiades a l’esquena.)

140,00 euros

Botes forestals

50,00 euros

Pantaló de cotó (100%) o ignífug de color verd

40,00 euros

Camises grogues de cotó (100%)

50,00 euros

Casc amb ulleres i protector de clatell, RAL 1023 que compleixi normativa EN 397

65,00 euros

Samarretes grogues de cotó (100%)

9,00 euros

Gorra de cotó (100%) color groc amb escut ADF

5,00 euros

Guants

10,00 euros

Extintors (màxim 6 kg)

50,00 euros

Inhibidor de foc (un sol ús i no recarregable)

50,00 euros

 

 

VILPIN

Sirenas 112

  • Perill IF
  • icon Pla Alfa
  • Radar

#adfcat