Els propers 27 a29 d'octubre tindrà lloc a Barcelona, les Jornades d'incendis en intefase urbano-forestal, organitzades per la CUIMP juntament amb la Fundació Pau Costa i l'ISPC.

A la zona mediterrània trobem una nova tipologia d'incendis forestals que sobrepassen la capacitat de tots els sistemes d'extinció i que requereixen suport internacional i multiagència. Aquesta tipologia d'incendis, que es detecta també en altres àrees poblades i de clima mediterrani del planeta, es caracteritzen per propagar-se sobre un nou tipus de combustible: les urbanitzacions, les zones d'interfase urbana-forestal. És a dir, ja no tenim un foc que crema massa forestal i que pot afectar un habitatge, sinó incendis que es propaguen aprofitant la densitat de vegetació als jardins així com la continuïtat de càrrega de combustible entre bosc, la zona urbanitzada i el propi edifici.

Aquest tipus d'incendis que es desenvolupen en àrees poblades, comporten una nova tipologia d'emergència, que traspassa l'emergència d'incendis i es converteix en emergència civil, i demana una gran quantitat de recursos i ajuda internacional. Aquest nou paradigma, de fenomen d'escala global i implicacions supranacionals, necessita respostes contundents des de tots els àmbits: el món operatiu, el de R + D, enginyeria civil, arquitectura i disseny d'habitatges, i asseguradores.

Podeu consultar el programa complet de les Jornades a l'enllaç

VILPIN

Sirenas 112

  • Perill IF
  • icon Pla Alfa
  • Radar

#adfcat