Convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de material de transmissions i posicionament per a les agrupacions de defensa forestal.

Aquesta ajuts s'han convocat per ORDRE AAM/29/2014, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'adquisició de material de transmissions i posicionament per a les agrupacions de defensa forestal, i es convoquen els corresponents a 2014 (DOGC núm. 6564 - 18/02/2014).

Els ajuts que preveu aquesta Ordre, per un import total de 555.555,55 euros 

objecte dels ajuts

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és l’adquisició de material de transmissions i posicionament per a les agrupacions de defensa forestal (ADF).

- Equip de localitzacions en els vehicles. 

- Material de transmissions. Equips base, mòbils i portàtils de banda 80 MHz. (*).

Termini de sol·licitud: del 19 de febrer al 18 de març de 2014, ambdós inclosos

Mér informació a la web del DARPMN  

VILPIN

Sirenas 112

  • Perill IF
  • icon Pla Alfa
  • Radar

#adfcat