Radar

Radar

Pla Alfa

Mapa pla Alfa

Àmbit d'actuació

L'àmbit territorial d'una ADF podrà ser municipal o supramunicipal, segons les masses forestals que hi pertanyin i dels seus límits.

Podran formar part d'una ADF:

  • Els propietaris forestals
  • Els ajuntaments
  • Les associacions de propietaris forestals legalment constituïdes
  • Les organitzacions professionals agràries
  • Les associacions que tinguin com a finalitat la defensa de la natura, vinculades al municipi o als municipis en qüestió.

Mapa de risc

Mapa de risc

Com crear una ADF

Per constituir-se en ADF caldrà que estiguin representats com a mínim el 20 % dels titulars forestals de l'àmbit en qüestió o que la superfície agrupada representi com a mínim el 30 % de la superfície forestal dels municipis que la integrin. Així mateix, serà necessari que en formin part l'ajuntament o els ajuntaments dels termes municipals agrupats.  

Informació sobre constitucions:

Registre d'ADF: 
Subdirecció General d'Agents Rurals i Prevenció d'Incendis Forestals 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 
Apartat de correus, 119 
Finca Torreferrussa. Ctra. de Sabadell a Sta.Perpètua de Mogoda, km,4.5 
08130 Santa Perpètua de Mogoda 
Tel. 93 574 00 36 - Fax: 93 574 16 95

Subcategories

VILPIN

Sirenas 112

  • Perill IF
  • icon Pla Alfa
  • Radar

#adfcat